Přihláška do 9.ročníku 2002 Giro di Karlovy Vary
Vyplňte hůlkovým písmem a čitelně !  ( volby zakroužkujte )
 Jméno a příjmení
 Ulice
 Město

PSČ

 Rodné číslo
 Telefon
 Team - sponzor
 Mám vystavenu také licenci  SP  JAL ŠUAC UAC SAL MP nemám 
 Potvrzuji svůj start na 5.MČR amatérů ( pokud se nominuji ) ano    ne

Svým podpisem stvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné a že během celé soutěže 9.ročníku Giro di Karlovy Vary budu dodržovat všechna její ustanovení.  U osob mladších 18 - ti let musí přihlášku potvrdit jeden z rodičů.

Jméno a příjmení člena nebo rodiče :

 Datum :

 Podpis :

Roční startovné ve výši 400,- Kč, které obsahuje celoroční pojistné a startovní číslo uhradím nejpozději do 30.3.2002 následujícícm způsobem. Potvrzenou přihlášku spolu s kopií dokladu o zaplacení ( kopie vkladu na účet ) na adresu GKV.
Ing. L.Hranička, Luční 1026/20, 357 35 CHODOV
Způsoby úhrady startovného :
B  -  poštovní poukázkou typu C na adresu : Ing. L.Hranička, Luční 1026/20, 357 35 Chodov
C  -  osobně u ředitele GKV, na přihlašovacím setkání, na startu 1. závodu (omezeně)
Členství v GKV je platné pouze po potvrzení řádně vyplněné přihlášky a zaplacení startovného výše uvedenými způsoby.
Závodů se startující zúčastní na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat platné pravidla silničního provozu.
 Startovné placeno v hotovosti ve výši :

Placeno dne :

za GKV :

 
     


(Přihlášku si můžete stáhnout ve formátu MS Excel 97 a 5.0/95.)
Zpět na úvodní stránku