Charakteristika závodu


PSK- Survival 08 je čtvrtý ročník dobrodužně expedičního závodu konaného v přírodním prostředí regionu města Cheb. Jedná se o jeden z nejtěžších sportovních podniků v tomto teritoriu, vycházející z náročných závodů typu Adventure a Survival, konaných po celé ČR i ve světě. Tento druh závodu si získává čím dál víc příznivců.

V tomto případě se jedná o dvoučlenné týmy, kdy hlavní a prestižní kategorii tvoří smíšená družstva muže a ženy. Tato hlídka následně postupovým způsobem absolvuje celou trať dlouhou 120 km. Trať je vyznačena v mapě, kde jsou jednotlivá kontrolní stanoviště, přes která tým prochází v předem určeném pořadí. Časový limit na průchod jednotlivými koly závodu hlídá zejména ty nejpomalejší týmy, aby závod byl ukončen ještě o víkendu, kdy začíná. V průběhu závodu nesmí účastníci zvolit jiný způsob přepravy než ten, který je uveden v základním zadání závodu – jedná se o dopravní prostředky užívající lidskou sílu, což je i základní myšlenka těchto dobrodužných závodů spoléhat na sebe samého při putování přírodou. Volba postupu mezi jednotlivými kontrolními body a mezi jednotlivými disciplínami závisí čistě na taktice družstva. Rozvržení sil, materiální vybavení a taktika ovlivňují, zda tým vůbec dokončí závod, nebo zda se umístí. Každý tým absolvuje trať nonstop, délka odpočinku záleží opět na taktice týmu. U těžších závod se jedná o vzdálenosti 400 – 700 km, kdy týmy spí minimálně. Závodní strategie jako je zvolené tempo, odpočinek, spánek, stravování je na rozhodnutí samotných týmů. Během závodu musí závodníci prokázat svou fyzickou a psychickou připravenost, individuální dovednosti, ale schopnost týmové spolupráce. Stačí, aby jeden člen týmu nezvládl nástrahy trati a snažení celého týmu tím končí.

Expediční závody jsou nejtěžším sportovním odvětvím, kterému není věnována pozornost, jakou by si zasloužilo. Účastník musí být všestranným sportovcem, který se musí umět vyrovnat se zraněními, překonat bolest, bojovat s únavou, halucinacemi, puchýři, odřeninami a dalšími nástrahami trati.

Tento regionální závod je uveden v kalendáři sportovních akcí České asociace extrémních sportů. Závod splňuje podmínky pro pořádání závodů v kategorii SURVIVAL dle ČAES. Dle stanov se jedná o přírodní víceboj 2-členných týmů, kdy musí obsahovat alespoň tři sportovní disciplíny - kolo, běh, voda, horolezectví, ski nebo dovednostní disciplíny. Nesmí se přitom jednat o žádnou ze sportovních kombinovaných disciplín typu – dua, tria … tlonové, nebo moderní pětiboj. Na těchto závodech je dosahováno povětšinou extrémní fyzické i psychické zátěže a jsou kladeny nadstandartní nároky na sportovní všestrannost i vztah k přírodě.

Odměnou je často pro tyto jedince jen to, že tým dorazí do cíle.