Sportovní hala mládeže by pozvedla nejen chebský sport

TJ Olympionik Cheb žádala vedení města o účelovou dotaci na výstavbu Sportovní haly mládeže v Chebu. Vedení města vyřešilo tuto otázku po svém – návrhem půjčky (viz příloha č. 1). Vláda ČR musela svolat jednání na řešení současné nevyhovující situace v otázce mládeže s ohledem na její fyzickou zdatnost, zdraví atd. V jednom z návrhů jsou tři hodiny TV na školách. Je to řešení?

My máme za to, že jsme již tuto otázku řešili před dvěma lety, když jsme poprvé městu předložili návrh studie na výstavbu Sportovní haly mládeže (PDF) na ideálním místě, s téměř ideální skladbou sportovišť, to vše pro celoroční využití – pro školská zařízení od MŠ, ZŠ, střední školy, včetně možného zapojení vysokoškolských studentů a v odpoledních a večerních hodinách pro další mládež, rodiče s dětmi, až veřejnost. Jde o řešení situace v našem městě a okolí pro řadu generací současné i budoucí mládeže. Přesto jsme u vedení města neuspěli.

Model SHM Cheb

Pokračování článku