Výhled činnosti Karlovarského svazu cyklistiky 2009

Pozici, ve které se nachází KvSC v současné době, je možné rozdělit do dvou rovin. První rovina zahrnuje svaz, jak je vnímán veřejností na základě jeho činnosti a práce vně svazu. Druhá rovina se pak bezprostředně týká jeho vnitřní situace, pohody a rozvoje.

Nepřehlédněte

  • Na stránce KvSC je ke stažení dokument Zpráva o činnosti Karlovarského svazu cyklistiky za rok 2008 (J. Blažek).
  • Zveřejněna byla druhá verze propozic Poháru KvSC, schválená výkonným výborem KvSC; ke stažení na stránce Pohár KvSC.
  • Výkonný výbor žádá cyklistickou veřejnost, aby si propozice Karlovarského poháru prostudovala a připomínkovala do 20. února 2009, tak aby mohly být projednány na volební konferenci. Více na Poháru KvSC.
  • Jednání řádné volební konference KvSC proběhne dne 22. února 2009. Řádná volební konference KVSC byla na VV KVSC domluvena na neděli 22. 3., druhý den po prvním závodě Bahna. Předběžně je zamluven sál v Chodově Nautilus. (Aktualizace: Petr Fiala (v pokecu)
  • Na stránce KvSC jsou k prohlédnutí Stanovy KvSC a Licenční řád ČSC.

Pokračování článku