SCM Cheb v roce 2009

KluciBílé místo na mapě výkonnostní cyklistiky. Ano to byl a možná je nejslabší kraj naší republiky. Bohužel jde o náš Karlovarský kraj. Naštěstí se i v dnešní době najde řada dobrovolných funkcionářů, kterým není lhostejný tento stav. Snažíme se odlepit ode dna. Myslím, že se nám to daří. V žádném případě nemůžeme mluvit o ideálních podmínkách, nějaké tradici nebo podpoře. Prostě se sešlo pár jedinců, kterým již tento stav nevyhovoval. Došli jsme k závěru, že jen společnou poctivou, důslednou prací a koncepcí, máme šanci něco změnit.

Kupodivu nás nastartovala šance, kterou jsme dostali díky vedení ČSC, které nám přidělilo Sportovní centrum mládeže. Tím se nám podařilo stmelit již dobrou partu dětí, skládající se ze šesti oddílů našeho kraje. Parta mládeže čítající kolem jednohostadvaceti mladých, trénuje pod odborným dozorem čtrnácti proškolených trenérů cyklistiky a dalších trenérů atletiky, gymnastiky, basketbalu. Velkou šancí pro nás byla a je možnost tréninků v zimním období na dráze v Praze Motole, opět díky vedení ČSC. Bohužel to byl právě ČSC, který nám po ročním fungování dal stop ve svých dotacích. Ten Černý Petr je v našich rukou . Přesto naše centrum funguje a bude dále pokračovat ve své započaté práci.

Jestli zde byla nějaká cyklistická tradice, tak je dávno zapomenuta. Možná někteří starší vzpomenou na Závod míru. Jen několik cyklistických pamětníků ví víc. Nelze stavět na pomníku, který již nemá žádné základy. Je třeba jít novou vlastní cestou. Máme ovšem k tomu předpoklady, a hlavně vůli a chuť se poprat s větrnými mlýny?

Dráha

Několik „bláznů“ se našlo. Chtějí navázat na tu novou tradici, kterou v současnosti píší nové cyklistické vzory kam patří čeští reprezentanti akademici Radek Krummer a Dana Fialová. Shodou okolností oba odchovanci naší karlovarské cyklistiky, díky trenérské práci svých otců. A není náhodou, že oba jsou aktivní v práci kolektivu, kterým je cyklistický oddíl. Ví, že individuální cyklistika má své základy v kolektivní práci a týmovém tréninku. To je také stavebním kamenem opravdu fungujícího SCM v Chebu.

V nové sezoně, již sedm týmů bude hájit různé barvy svých týmů pod jednou vlajkou, kterou je naše centrum. Tato parta se schází téměř každý měsíc na společných soustředěních. Vlastní trénink, to je pro všechny zodpovědný přístup k práci, která může přinést výsledky. Deset až osmnáct let je velký věkový rozdíl, přesto se tato parta cca třiceti mladých, chlapců a děvčat, s různou výkonností poskládá na takové sportoviště jako je cyklistická dráha. Problémy dnešní mladé generace jsou různé. Přesto je s podivem, že nemusíme řešit žádné kázeňské přestupky, neslušné chování. Rozdíl mezi výrazy mladých cyklistů, v porovnání s fotbalisty nebo hokejisty jsou patrné všem na první „pohled“. Je to zásluha našich dobrovolných trenérů. Jak je již tradiční, řadu z nich tvoří tatínci našich cyklistů. Sponzory pak jsou rodinné rozpočty a celkově nás spojuje radost z dalších setkání, výsledky těch úspěšných a snaha těch slabších jednou se vyrovnat těm nejlepším.

Dráhaři

Pro letošní rok bude třešinkou na dortu naší práce uspořádání a účast na domácích závodech, kterými jsou MČR MTB XC v K. Varech a MČR mládeže na silnici v Chebu. Vše díky práci několika nadšenců, kteří to dělají ne pro sebe, ale pro ty naše mladé a ostatní účastníky. Odměnou nám všem je a bude krásný pocit z dobře vykonané práce, radost, úsměv, vítězství těch našich členů. Nemusí stát na stupni vítězů. Vítězí totiž každý, kdo má tento sport rád a věnuje se mu větší část svého života. Škoda, že ten příjemný pocit, když udělám radost druhému, znají jen zamilovaní, a jinak se vytratil z genů většiny naší společnosti.

SCM při TJ OLYMPIONIK Cheb Karlovarského kraje jde svou cestou.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>