Giro di Karlovy Vary
9. ročník, člen SAC ČR

Příspěvky, připomínky, náměty, dotazy posílejte na majlik: forte@centrum.cz

Úvodní stránka
K zahájení 9. ročníku
Základní pravidla GKV
Propozice
Přihláška
Kalendář 2002

4.MR SAC ČR 2001

3.MR SAC ČR 2000
Výsledky-časovka jednotlivců
Výsledky-hromadný závod

Celkové výsledky 2001
Celkové výsledky 2000
Celkové výsledky 1999

Celkové výsledky 1998
I. divize - profi
II. divize - amateur

Hodnocení
5. ročníku GKV 98

OBRÁZKY

Sezóna 1998
Mistr GKV 1998
Růžička, Viktorin, Lacina
4 stateční
Sezóna 1999
Hosté z U.A.C.u.
Dojezd časovky č.1
Dojezd časovky č.2
Lukáš Masák
Peklo-4.okruh
Taky holky!
Peklo-stíhači
Peklo-skoro špic
Sezóna 2000
3. MR SAC
Tour de Ski
Ukončení sezóny
O pohár Karlovarských novin
Sezóna 2001
Prolog
Děkujeme všem sponzorům 9. ročníku Giro di Karlovy Vary 2000, kteří svou podporou umožnili uspořádání závodů.
 • Jízdní kola Čechman Ostrov
 • STASKO, s.r.o., K. Vary
 • Cyklosport RIK, K. Vary
 • Písmomalířství M. Blažej, K. Vary

 • Máte-li zájem sponzorovat nás
  v nadcházející sezoně 2000,
  ozvěte se prosím.
  (E-mail)
  Pravý bikerský potlach
   
  Základní pravidla Giro di Karlovy Vary
  1. Účastníci závodů GKV startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody vzniklé při závodech nebo jimi způsobené.
  2. Všichni závodníci jsou povinni po celou dobu závodů ochranou přilbu a to i v časovkách.
   Páskové přilby nejsou povoleny.
   Sejmutí nebo uvolnění přilby bude trestáno okamžitou diskvalifikací ze závodu.
  3. Závodníci jsou povinni během závodů řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích, dodržovat zásady fair play a pravidla silničního provozu.
  4. V průběhu závodů nesmí závodníci náhle měnit směr jízdy, křížit dráhu ostatním, náhle a úmyslně zastavit a v případě nevyhnutelného zpomalení na toto vhodným způsobem upozornit spolujezdce.
  5. Během závodů se závodníci nesmí vzájemně tlačit, používat ostatní závodníky nebo doprovodná vozidla jako vodiče.
  6. Mimo časovek je zakázáno používat na kolech triatlonové nástavce a řídítka. S těmito řídítky nebo nástavci nebude závodník připuštěn k závodu.
   V časovkách jsou v závodech SAC ČR povoleny nestejné průměry kol a použití nástavců, které nesmí přesahovat před střed šlapání více jak 75 cm. Při nesplnění podmínek nebude závodník připuštěn ke startu.
  7. Každý závodník je povinen mít během celého závodu připevněno startovní číslo dle pokynů pořadatele.
   V případě odstoupení ze závodu je každý povinen sejmout startovní číslo a nesmí pokračovat v rychlém tempu směrem k cíli závodu a je povinen předat zprávu o svém odstoupení pořadatelům nebo rozhodčímu závodu.
  8. V časovce jednotlivců je zakázáno jet v závěsu za dostiženým závodníkem nebo se s ním střídat. Dojíždí-li závodník soupeře musí vybočit ze shodného přímého směru, dodržet boční odstup minimálně 2m a co nejrychleji jej předjet.
   Použití jakéhokoli vodiče(i cyklisty) při časovce se bere jako prokázané svědectvím dvou nezávislých svědků nebo svědectvím oficiálního rozhodčího nebo ředitele GKV. Pokud cyklista, za kterým jel jiný cyklista v závěsu nenahlásí provinění v cíli, bude při podaném protestu potrestán stejným trestem jako viník.
  9. Každý závodník je povinen se na startu prezentovat platnou registrační kartou GKV, jinak může startovat pouze v kategorii příchozích.
  10. Doprovodná vozidla musí být předem nahlášena, schválena a označena pořadateli závodu.

  N a h o r u
  (Dokument si můžete stáhnout ve formátech Word 6.0/95 nebo RTF)
  Informace: Ing. L. Hranička, Luční 1026/20, 357 35 Chodov
  Tel. + záznamník: 0168 / 66 59 96, práce - 017 / 406 331
  Poslední aktualizace: 6. března 2002