PROFI sport Cheb

Dana Fialová, foto Ing. MixováTělovýchovná jednota OLYMPIONIK CHEB – občanské sdružení, registrované U MV r. 1990, IČO 00523488 sdružuje oddíly převážně mládeže. Jsou to sporty s všestranným zaměřením – atletika, cyklistika, florbal, sportovní gymnastika a triatlon.

Mládeži se závodním zaměřením se věnuje oddíl PROFI sport Cheb při TJ OLYMPIONIK Cheb ve spolupráci s DDM Sova Cheb. O děti ve věku 6-14 let se starají zkušení trenéři Petr Fiala a Ing. Miloslav Šverdík.

V Motole

Tým trenérů doplňují a trenérskému řemeslu se učí zkušená česká reprezentantka Dana Fialová, Karel a Andrea Tyrpeklovi, kteří dále zajišťují zdravotní dozor. Základ mládežnického týmu tvoří samozřejmě děti trenérů. Je to v dnešní době dost rozšířený trend. Hlavním důvodem je důležitá podpora rodičů, u takovéhoto fyzicky náročného sportu.

Více informací naleznete v těchto článcích:

Petr FialaSoustředění na dráze v Motole 2007Mladí cyklisté z PROFI sportu na drázeSoustředění dráha Praha Motol 2007


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>