S maketou chebské sportovní haly u hejtmana

Sportovci předložili vedení města Chebu návrh na výstavbu SPORTOVNÍ HALY MLÁDEŽE. Cílem projektu je přestavba již nefunkčního školního hřiště na celoroční, víceúčelové sportoviště nejen pro jednu školu, ale pro celou řadu školských zařízení v Chebu.

Ilustrační model haly

Základem je pomoci současnému školství v možnosti kvalitní výuky tělesné výchovy v moderním a víceúčelovém sportovišti, které je schopné mládež oslovit a přivést k tělesné kultuře jako součásti každodenního života, moderního mladého stylu.

Dalším naším cílem je získat ve volnočasových hodinách maximální možné zájemce o aktivní sportování nejen z řad sportovců, ale oslovit programy a mediální kampaní ty, kteří to potřebují nejvíce a zatím nenašli ke sportu ten správný vztah. Možnost využívat takovéto sportoviště při výuce TV může být další motivací pro volnočasové aktivity a příkladem.

Celoroční, kryté sportoviště v blízkosti centra města, s ideální dostupností pro většinu školských zařízení a pro občany Chebu a okolí, je řešením pro současnou mládež i starší generace. Významně by to pomohlo zejména základním a středním školám, které v současné době řeší nedostatečné a nevyhovující sportoviště s malou kapacitou. Rekonstrukce stávajících tělocvičen by byly mnohem nákladnější a bohužel většinou na to nejsou ani prostory.

Hala by měla stát místo současného již nevyhovujícího bývalého školního hřiště Sportovního areálu TJ OLYMPIONIK Cheb, který se nachází na rozhraní ulic K Nemocnici a Vrbenského. Náklady na výstavbu jsou kalkulovány na cca 90 milionů korun.

Provoz by zajišťovala Sportovní akademie mládeže s vedením složeným z pedagogů škol, zástupců DDM Sova Cheb a TJ Olympionik Cheb, kteří by zajišťovali systematické využití provozu, včetně rehabilitačních, rekondičních a programů pro zdravotně a tělesně postižené.

Máme podloženo, že takové sportoviště využije více než tři tisíce dětí, žáků a studentů přilehlých školských zařízení – 2. základní škola, Svobodná chebská škola, Integrovaná střední škola, Gymnázium, Střední zdravotnická škola či mateřské školy a školní družiny v době školního vyučování. Všechny školy s dostupností několika set metrů. Dále 1. základní škola s rozšířenou výukou TV by mohla mít další vhodné sportoviště například pro inline bruslení nebo cyklistiku. Dostupnost cca 500 m. Další prostor volnočasových aktivit vyplní děti a mládež sportovních oddílů DDM Sova a další celá řadů sportovních oddílů mládeže a veřejnost. Večerní hodiny využijí dospělí občané.

Využití je plánováno zejména pro individuální sporty aerobik, atletika, cyklistika, gymnastika, kolečkové brusle a další. Dále téměř pro všechny halové sporty – pohybové hry, míčové hry, míčové sporty jako basketbal, fotbal (futsal a nohejbal), florbal a volejbal. Řada letních sportů, které nebyly jmenované, využije provoz v zimě jako např. orientační běh, triatlon, veslování. Zimní sporty naopak k základní letní průpravě, zde to jsou hokej, krasobruslení, lyžování a rychlobruslení, Dále plavání a např. tenis k mimosezónní základní přípravě. Bylo by možné zřídit Sportovní centra mládeže a Sportovní střediska. V tomto případě by se dalo využít placených trenérů. Máme v současné době dostatek kvalifikovaných trenérů a zájemců o tuto práci ve sportech nejmasovějších, s fyzickou všestranností a nenáročné v tomto případě na vybavení sportovce – atletika a dráhová cyklistika. V Chebu patří u mládeže k tradičním a oblíbeným sportům. Z kolektivních sportů to již není tradiční házená, ale ve školách hraný florbal. Problém mají s dostatkem mládeže také fotbal a hokej. Předkládáme řešení jak pomoci i těmto tradičním kolektivním sportům.

Je ovšem třeba toho využít okamžitě, za několik let již může být pozdě. Kapacita haly je koncipována pro cca 100-120 aktivních účastníků v každé hodině provozu. Provozní doba každý den v týdnu se odhaduje na maximální využití – tedy již od rána 6 hodin až do 22 hodin večer. Počítá se zde s těmito sportovišti s umělým povrchem:

 • hřiště pro míčové a pohybové hry 40x20m ohraničeno mantinely a sítěmi, včetně možnosti vytvořit čtyři menší hřiště cca velikosti tělocvičny pro některé pohybové a
 • míčové hry,
 • rozcvičovací hřiště 15 x 7m, na rozcvičení, shromažďování nebo drobné hry a cvičení,
 • gymnastická část s nářadím a prostorem na další silová cvičení,
 • atletické sektory – doskočiště pro skok daleký a skok vysoký,
 • sportovní trenažéry, vše uprostřed,
 • okolo těchto sportovišť by byly 166,6 m atletická čtyř dráha, 174 m dráha pro in-line brusle, 200 m dlouhá cyklistická dráha.

Součástí budovy se zázemím pro Sportovní halu mládeže budou sociální zařízení a šatny.

Důležité budou ubytovací a stravovací kapacity pro cca 60 sportovců. Tím by došlo k dalšímu využití nejen pro školská zařízení a tréninky ale také mládežnické závody, soutěže či soustředění a využití pro další návštěvníky haly. Sportovní akademie mládeže a řada školských zařízení by využívaly také Školící a výukové centrum. Tři učebny se zaměřením na První pomoc a anatomie člověka, Jazyková učebna a Studovna s výpočetní technikou. Dále Sportovní sál pro pohybové sporty s několika trenažéry. Rehabilitační, regenerační a rekondiční sál. Využití jak již bylo uvedeno školská zařízení, sportovní organizace a dále uvažujeme zapojit složky Záchranného systému pro jejich vlastní využití a potřeby. Naopak bychom měli zájem využít jejich odborníky při výuce mládeže. Několik hodin by mohla využít také veřejnost.

Předložený návrh je originálním řešením multifunkčního sportoviště, možná jde o areál nového tisíciletí. Vše dostupné v blízkosti centra města, v dosahu většiny školských zařízení a složek Záchranného systému, včetně všech obyvatel Chebu a okolí. Je možné zapojit do volnočasové aktivity v danou hodinu celou rodinu, což má význam ekonomicky, výchovný i společenský. Navíc jde o aktivity, které ovlivňují tělesnou zdatnost a následně naše zdraví. Řadě zdravotně oslabeným nebo tělesně postiženým a handicapovaným lidem jsme schopni pomoci navrátit se do plnohodnotného života. Jsme schopni při realizaci tohoto projektu ovlivnit kvalitu našeho života, najít jeho smysl pro velkou skupinu našich spoluobčanů v každém věku. Při dobré koncepci naplníme sportovní oddíly mládeží a např. bude moci být využívána Sportovní hala Lokomotivy a další přilehlá hřiště jako Městský sportovní stadion.

Vybudovala se řada jednoúčelových sportovišť pro atletiku – Haly ve Stromovce nebo na Strahově v Praze, pro cyklistiku Velodrom v Motole Praha nebo v Brně v minulém století nebo dnes již několik moderních víceúčelových Arén v řádově miliardách korun. Žádné z těchto sportovišť bohužel nemá návaznost na školská zařízení, a tím jejich vliv na mládež a zapojení maximálního počtu mladé generace je procentuálně velice nízké. Stejné je to se širokým zapojením další části občanů dané lokality. V tomto směru je tento předložený projekt unikátní. Město Cheb podepsalo s TJ OLYMPIONIK Cheb Smlouvu o partnerství a další spolupráci. Při jednání s hejtmanem KK jsme získali jeho podporu.

Bohužel zatím nemáme to nejdůležitější, a tím jsou finance na vybudování SHM, splnění snu řady sportovních generací.

V Chebu máme krásnou novou pěší zónu, bude se rekonstruovat nový kulturní dům. Jak vychováváme a staráme se o mládež, co těm mladým můžeme nabídnout?


2 thoughts on “S maketou chebské sportovní haly u hejtmana”

 • Petr Lofl napsal/a:

  Proč by to mělo být nezastřšený ? V zimě ja pak ta zmiiňovaná hala kničemu.. Podotýkám Hala… ty bývají se střechou…

 • Petr Fiala napsal/a:

  Správná připomínka. Hala má mít střechu a v našich podmínkách je sportoviště bez střechy využité jen několik měsíců v roce.
  Model, který vytvořila naše mládež, má střechu znázorněnou jen v prostoru u budovy, tak aby bylo vidět celé rozložení sportovišť uvnitř haly.
  Bohužel v současné době narážíme na úředníky města. Pan Mgr. Syrovátka pravděpodobně ovlivňuje řadu let vedení města a proto se nám doposud, přes řadu našich návrhů na rekonstrukci areálu,
  nepodařilo předělat areál k obrazu svému. Bohužel uběhlo téměř dvacet let od doby, kdy jsme jako mladí a nadšení pro sport a práci s mládeží, tento areál získali, nejprve do trvalého užívání. Osobní návštěva u všech starostů města a žádosti o možnost rekonstrukce končili …
  Nyní dokonce pan Mgr. Syrovátka přišel s názorem, že máme zájem tento pozemek prodat a ovlivnil tak komisi majetkoprávní a výbor sportovní. Nejvíce nám vadí ta bezmoc, když nevolený úředník dokáže řadu let ovlivňovat vedení města.
  Mrzí nás ta ztráta let, kdy jsme mohli využívat kvalitní moderní sportoviště. Jak se bránit takovéto pomluvě a lži?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>