Kluci z Kluče online

Přišlo mi na e-mail upozornění, u kluků z Kluče (Panzer&Panzer) se událo několik novinek. Cituji: „Po delší době nečinnosti způsobené mimo jiné i uzavřením krámku jsme transformovali stránky Cykloservisu na stránky Kluků z Kluče, kteří jsou volným sdružením Habartovských velocipedistů.“

čeksý lesDoporučuji k návštěvě, na stránkách mají několik poutavě psaných reportáží s obrázky. Třeba bajkování v Leogangu nebo triatlonek na Kluči. Z té je tento text:

Účastníci startovali v kategoriích rozdělených dle poměru váhy a míry tak zvaného BMI, teda mimo žen (tam jsme byli diskrétní), kategorie byly:

  • Lepé děvy
  • Vychrtlíci – BMI 20 – 25
  • Chlapi – BMI 25 – 30
  • Pořádní chlapi (původně jsme kategorii chtěli nazvat „hrošíci“, ale přes velký odpor některých pořadatelů jsme ustoupili) – BMI 30 – 40