Jak se žije v… PROFI sportu Cheb

Soustředění na dráze v Motole 2007O Profisportu se toho mezi cyklisty v Karlovarském kraji moc neví. Vliv na to má možná i fakt, že v klubu jsou hlavně děti, jak můžete posoudit z ilustračních fotek. To ovšem neznamená, že by tento oddíl nebyl zajímavý, právě naopak. Na mé otázky e-mailem odpovídal Petr Fiala.

Kdy váš klub vzniknul? Jaké jsou jeho cíle, co má vytesáno jako motto?
Náš klub PROFI sport Cheb funguje pod TJ OLYMPIONIK Cheb, který byl registrován u MV v roce 1990. Je zde v současné době osm oddílů. Oddíly cyklistiky a triatlonu, které vznikly v roce 2000, jsou nyní nejúspěšnější a jediné dva mládežnické závodní týmy s registrací. Existují pod stejným názvem PROFI sport Cheb. Nejširší členskou základnu má cyklistika, kde máme 38 členů. Pohybuje se to v průběhu roku 35-45 členů. Naše cíle jsou celkem jednoduché. Prostě se sportem bavíme. Rádi se sejdeme na tréninku nebo jinde, potrápíme trochu tělo, uvolníme adrenalin, pošpásujeme a těšíme se na další akci. Je pravda, že někteří to berou více a někteří méně vážně, tuto naší sportovní rekreaci.

Vytesáno nemáme nic. Možná „nejsou lidi“, kteří by se toho chopili a něco někde vytesali.

Dětský závod ChebV PROFI portu jsou samé mladé duše…
Téměř všichni zde začínají od žákovského věku. Své začátky si u nás prošli např. Šimeček, Strnad, Šplíchal, Kocman, Krejsová, naposledy Kršňák, který přešel na Sportovní gymnázium do Pardubic, kde pokračuje úspěšně v triatlonu. Tuto dnes již juniorskou kategorii vystřídala nová generace mladých ve věku 8-14 let. Největším současným talentem je Ondřej Sýkora, kterému bude čtrnáct let, je posledním rokem ve starším žactvu. Velice perspektivní, a s dobrou tréninkovou morálkou, včetně podpory rodičů jsou další, sourozenci Tyrpeklovi, Dankové Šverdík a Chovanec. Honza Vítek, Péťa Fiala a určitě v sezoně dostanou šanci ostatní.

Máte v týmu nějaké význačné výsledky?
Více než stovka medailí každým rokem, k tomu v roce 2007 již první úspěchy a medaile žáků v Českém poháru na silnici. Když to doplníme vystoupením devítinásobné mistryně ČR a cyklistické reprezentantky Danči Fialové, která svoji mládežnickou kariéru zakončila 12. místem na ME v časovce, tak můžeme tento oddíl považovat za jeden z nejúspěšnějších v karlovarském regionu. Práci s mládeží ocenil ČSC, když v listopadu 2007 zřídil při TJ OLYMPIONIK, oddílu PROFI sport Cheb Sportovní centrum mládeže pro karlovarskou oblast.

Do trenérské práce v cyklistice jsou aktivně zapojeni tito trenéři: Fiala Petr, Šverdík Miloslav, Dana Fialová, manželé Tyrpeklovi. S další organizací rádi pomohou Chovancovi a Vlček.

Dětský závod Cheb Jak vypadá váš klubový život?
Tréninky od žactva jsou pravidelně dvakrát týdně. V zimě tělocvična, doplněna tréninkem na válcích a na kole venku. Každý má možnost se zúčastnit dle svých možností několika soustředění na dráze. Po dvou až třech letech všestranné přípravy jsou tréninky dle kategorií až pětkrát týdně. Postupně s určitou specializací. Někteří přechází na atletiku nebo triatlon, popřípadě k jiným sportům jako fotbal, basketbal nebo plavání. S ohledem na bezpečnost všech členů a náročnost tohoto sportu je oddíl rozdělen, dle ročního období, na dvě až tři skupiny, které trénují každý s ohledem na výkonnost a zkušenost každého z členů, a to i v tělocvičně.

Jaký je rozpočet vašeho klubu?
Rozpočet oddílu se pohybuje v desítkách tisíc korun. Podílí se na tom město Cheb, prodejna PROFI sport Cheb a členské příspěvky. Oddíl si vytváří stále určité materiální vybavení. Mládež i někteří dospělí závodí v dresu oddílu. Začínající mají možnost si zapůjčit vybavení, jako horské nebo silniční kolo, dráhovku na trénink i závody, válce, trenažery a další pomůcky. Od kategorie starších žáků může mít každý svůj individuální tréninkový plán. Účast na závodech je dobrovolná. Není v žádném případě kladen důraz na výsledky. Prostě se sportem bavíme a hodnotíme každého ne podle výsledků, ale podle fungování v oddíle.

Co nového chystáte do roku 2008?
Pro rok 2008 nechystáme nic převratného v tréninku. Máme nyní novou mladou generaci, která potřebuje nejprve určité základy. Změnu připravujeme v zajištění další možné přípravy. Máme zpracovanou předběžnou projektovou dokumentaci na výstavbu velodromu a tréninkového hřiště, k tomu bychom chtěli mít uzavřený cyklistický okruh. Tak mohu konstatovat, že práce nás čeká ještě hodně.

Petr Fiala

Petr Fiala

Jak se vám líbí cyklistika v Karlovarském kraji?
Jsem mile potěšen současným zájmem oddílů mládeže, kterých je v současné době šest a máme zde již 22 proškolených trenérů, kteří se aktivně zapojují do práce s mládeží. Mají opravdu zájem o další výkonnostní růst současné mládeže u nás. Kladně mohu hodnotit i organizátory soutěží. Jejich práce je opravdu záslužná a bez nich by ta naše cyklistika byla dost nudná, zejména u mládeže, kde je soutěživost určitým motorem další práce na sobě. Opravdu mě těší i vzájemný přístup všech, kteří se podílí na fungování SCM. Jsme možná v tomto směru jediné centrum, které takto spolupracuje a má zájem vychovat z těch našich talentů několik budoucích hvězdiček. Zatím ta rivalita jde správným směrem, a nevidím ty klacky, které létají jinde. Trochu je škoda, že nemáme podporu z krajského úřadu. Tam by nám mohli dost výrazně pomoci s lepším materiálním vybavení i tréninkových podmínkách. Jinak věřím, že postupnou výchovou stávající generace dojde k posunu celkové práce v naší oblasti směrem k větší kvalitě i organizaci. Zde jsou stále určité nedostatky.

Jak se stát vaším členem?
Jako všude jinde. Stačí být ve věku 8-14 let a pravidelně se zúčastňovat dle možností tréninků. Ti starší se mohou také zapojit. Zde je již určitá individuální příprava, a ti ještě starší mohou být nápomocni v práci s mládeží nebo jen členy. Aktivní člen s tréninkem v oddíle platí ročně tisíc korun, neaktivní nebo jen závodník neplatí nic ale také nemá žádné množnosti nebo výhody. Jsme oddíl mládeže, a proto je upřednostněna práce s mládeží. Všichni to děláme dobrovolně ve volném čase, a ani toho pěkně děkuji se často nedočkáme. Ale to znáte všichni stejně dobře.

Proto přejeme všem sportovcům, i konkurenci, dobrou tréninkovou morálku, co nejlepší úspěchy na závodech, ve škole, pohodu v rodinném kruhu. Na dalších akcích, ať se scházíme všichni rádi. Úspěch jednoho může motivovat řadu dalších.

{kluby}


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>