Připomínka ke stavebnímu řízení na parcele 189/1, k.ú. Cheb – otevřený dopis

[Navazuje na otevřený dopis městu Cheb.] Vedení TJ OLYMPIONIK Cheb dodalo městu Cheb veškeré podklady a informace dle dohody. V návaznosti na jednání 7. 12. 2012 jsme materiál dle dohody městu dodali dne 10. 12. 2012 a dále v návaznosti na jednání 27. 2. 2012 jsme materiály předložili na několika prezentacích jak radě města, tak sportovnímu výboru. Včetně dalších materiálů paní projektantce Fischerové. Dokonce jsme přeložili výsledky práce, výkresy, foto od pana Junka, který velodromy staví ve světě, včetně rozpočtu.

Od vedení města jsme doposud neobdrželi žádnou písemnou informaci z jednání vedení města na naše požadavky a připomínky z 10. 12. 2012, včetně výsledků jednání z 27. 2. 2013.

Základní požadavky TJ OLYMPIONIK Cheb z 10. 12. 2012

 • Areál sportoviště bude oficiálně veden jako sportoviště 2. ZŠ Cheb a TJ Olympionik Cheb, bude zde sídlo TJ.
 • Organizaci provozu – využívání sportoviště, mimo hodin TV, bude zajišťovat vedení TJ Olympionik Cheb přednostně pro Sportovní centrum mládeže cyklistiky, pro další oddíly atletiky a florbalu. Včetně organizace soustředění a závodů.
 • Sportoviště by mělo být uzavřeno zdí ul. Vrbenského, 17. listopadu a Májová, tak aby bylo zajištěno odhlučnění, snížení prašnosti a minimalizace zplodin velice frekventovaných hlavních silnic.

Z jednání 27. 2. 2013

Z předložených variant byla prozatím vybrána varianta 1, viz příloha zápisu, i když plně nesplňuje všechny požadavky uživatele a majitele pozemku. Vzhledem k novým možnostem řešení bylo na místě rozhodnuto, že do příštího jednání, tj. 6. 3.2013, budou městem Cheb písemně specifikovány body:

 • Možnost poskytnutí náhradního pozemku na výstavbu „KRYTÉHO VELODROMU“
 • Stanovení přibližného termínu realizace velodromu se zastřešením – a jeho zahrnutí do plánu investic
 • V případě písemného příslibu výstavby velodromu od Města Chebu nebude TJ Olympionik trvat na zahrnutí velodromu do akce: „Rekonstrukce povrchů a sportovišť pro 2. ZŠ“
 • Pro 2. ZŠ bude stadion proveden dle požadavků a parametrů.

Do dnešního dne nemáme žádné písemné vyjádření.

Je smutné, když město vyhlásí výběrové řízení na výstavbu sportoviště bez souhasu majitele pozemku a bez konzultace, odsouhlasení s námi sportovci, jak by mělo sportoviště vypadat.

Z postupu vedení města je patrné, že jde jen o splnění volebního slibu – výstavby hřiště pro 2. ZŠ Cheb.

Dostal se k nám materiál zpracovaný projektantkou paní Fischerovou pod názvem Koordinační situace, který by měl být podkladem pro výběrové řízení investora. V tomto materiálu nejsou zakomponovány výsledky z několika našich společných jednání. V tomto materiálu je řada nedostatků a problémů pro vlastní výstavbu, provoz a údržbu areálu, tak aby mohl být ke spokojenosti, účelnosti a bezpečnosti mládeží využíván.

Vedení TJ OLYMPIONIK Cheb předkládá tyto námitky:

 • Nesouhlasíme s demolicí asfaltové plochy, která je udělána velice dobře, nestojí zde voda a je plně využívána.
 • Nesouhlasíme (místo asfaltové plochy, která slouží ke shromažďování, základní tělesné průpravě, drobným hrám, včetně míčovým) s osazením v tomto místě Herních prvků. Ty na sportoviště nepatří. Jsou to další rizikové faktory a jen problémy pro učitele TV a trenéry. Považujeme současné místo těchto Herních prvků na zahradě v ulici Májová, ve stejné vzdálenosti od 2. ZŠ Cheb za vhodnější.
 • Na několika jednáních byla domluvena atletická dráha 166,6 m. Dráhy v délce do 200m jsou pro atletiku vhodné stavět s klopením, což jsme připomínkovali. V projektu to tak není.
 • Asfaltová plocha pro Inline bruslení, pokud má sloužit sportovcům a tréninku mládeže, tak by v případě areálu bez velodromu, měla využít maximální volný prostor šíře 6-7 m a klopení nemůže být do středu ale ven. Chápeme snahu ušetřit, aby voda odtékala mimo hřiště, ale zde je třeba udělat mezi atletickou a inline drahou drenáž. Tak jako u atletické dráhy řešit klopení s vyšším bodem vně oválu.
 • Sportoviště na míčové a pohybové hry doporučujeme bez doběhů v rozměru 40x20m, protože bude hřiště využíváno zejména pro florbal, rekreační kopanou, kde se dnes používají mantinely. Je to vhodnější řešení pro vlastní rychlost hry, bez autových zdržení. Pro sporty jako basketbal nebo volejbal jsou odstupové plochy dostačující.
 • Není zde řešeno osazení košů pro basketbal, kterých není na sportovišti „nikdy“ dost.

Žádáme vedení města, aby naše připomínky respektovalo a dodrželo i vlastní příslib výstavby velodromu pro naše sportovce a širokou veřejnost. Velodrom je pro naše mladé sportovce základem dalšího možného výkonnostního růstu, pro naše trenéry a mládež možnost bezpečného sportoviště, včetně možnosti zapojení většího množství členské základny ve věku 6 – 18 let. Zvlášť v dnešní době, kdy se cyklistika stala, v otázce zájmu většiny mládeže i dospělých, sportem číslo jedna, by měla být podpora organizované cyklistiky mládeže řešena.

Písemné stanovisko k řešení stavby velodromu jsme doposud nedostali, tj. (ze zápis z jednání 27. 2. 2012):

 • Možnost poskytnutí náhradního pozemku na výstavbu „KRYTÉHO VELODROMU“
 • Stanovení přibližného termínu realizace velodromu se zastřešením – a jeho zahrnutí do plánu investic.
 • Písemný příslib výstavby velodromu od Města Chebu.

Náhradním pozemkem na výstavbu KRYTÉHO VELODROMU by mohlo být druhé fotbalové hřiště v areálu TJ Lokomotiva Cheb.

Pokud budeme mít od vedení města písemná stanoviska na naše požadavky a návrhy, můžeme materiál projednat ve vedení TJ a přistoupit k dalším jednáním.

S pozdravem Fiala Petr, předseda TJ


One thought on “Připomínka ke stavebnímu řízení na parcele 189/1, k.ú. Cheb – otevřený dopis”

 • Petr napsal/a:

  Naši mladí sportovci mají nárok na 10 hodin tělocvičny týdně ve 2. ZŠ Cheb. Již tři roky je podepsaná smlouva mezi vedením města a TJ OLYMPIONIK Cheb na věcné břemeno pro město Cheb k výstavbě, rekonstrukci areálu. Dodatkem smlouvy je také nárok našich mladých sportovců na 10 hodin tělocvičny týdně. Bohužel tato smlouva není ze strany vedení města a vedení 2. ZŠ Cheb, ani s řadou urgencí, plněna.
  Také to svědčí o zájmu realizace volnočasových aktivit mládeže a rozvoji mládežnické cyklistiky v Chebu ze strany zodpovědných politiků, úředníků a pedagogů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>