Sportovní kluby mohou žádat o dotace i na ministerstvu

V současné době je to již minulostí, ale o pár měsíců později zřejmě Ministerstvo školství opět vypíše výzvu pro podávání žádostí do dotačního programu Můj klub. Jedním z úspěšných žadatelů je například klub Česká spořitelna MTB.

Více informací o programu Můj klub – viz web Ministerstva školství.

Z dotačního programu je možné v roce 2018 hradit náklady například na:

  • zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže
  • udržování a provozování sportovních zařízení
  • vybavení drobným majetkem souvisejím s provozem sportovního zařízení
  • trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nemateriální náklady (služby), provozní a materiální náklady, nájemné prostor pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže
  • úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení ve sportovní činnosti dětí a mládeže
  • mzdové náklady, ostatní osobní náklady – DPČ, DPP s limitem do 25 tisíc Kč na osobu a měsíc

Podle údajů ministerstva bylo na rok 2018 v programu můj klub podáno 4 431 žádostí o podporu. Na ně bylo vyčleněno 1,2 miliardy Kč, celková požadovaná částka však dosáhla výše 2,2 miliardy Kč. Spolky, které podaly žádost v tomto programu, sdružují 575 tis. členů ve věku 6–23 let (viz MŠMT).

Pokud byste s dotacemi chtěli poradit, rád Vám poskytnu doporučení na spolehlivé dotační poradce ze Sokolova, s nimiž mám osobní zkušenost, popř. mohu na základní úrovni poradit sám (rfiser@gmail.com).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>