Zřízení SCM cyklistiky v Karlovarském kraji při TJ Olympionik Cheb

[Aktualizace 28. 10. 2007] Všechny Vás zdravím a těším se na novou sezonu 2008. Podařilo se nám na nové čtyřleté olympijské období 2008-20011 zřídit v naší slabé oblasti Sportovní centrum mládeže (SCM) podporované Českým svazem cyklistiky (ČSC) a hlavně s finanční podporou ze státního rozpočtu na talentovanou mládež. V příloze Vám všem posílám nejdůležitější materiály, abychom mohli svolat první schůzku, kde Vás seznámíme s podrobnějšími informacemi (poznámka: příloha je pod článkem ke stažení).

První bod je členská základna, kterou je třeba dát poctivě dohromady, proto Vás všechny prosím o vyplnění první přílohy, to je seznam závodníků. Zde doplňte každý, podle svého uvážení, všechny schopné sportovce, které podle Vás doporučujete do SCM zařadit, pokud máte i k dětem nebo na trenéra email, telefon, prosím doplňte mi tuto informaci.

Druhým bodem je statut člena, který musí každý vyplnit, včetně souhlasu rodičů.

Třetím je výkaz, který je pro nás závazný a bude rozhodující pro přidělování finančních prostředků. Je nutná určitá spolupráce a zodpovědnost všech členů a trenérů při SCM, aby všechny materiály došly včas na ČSC.

Čtvrtým bodem je vlastní evidence tréninku, kterou musí vést každý člen SCM s pomocí svého trenéra, a k tomu ještě tréninkový deník. Bez této evidence nebude možné vést žádného člena v SCM. K tomu ještě musí každý trenér zpracovat tréninkový plán na tuto sezonu. Pro začátek stačí uvést jen plán tréninkových km, a tréninkových hodin, a uvést počet km a tréninkových hodin za sezonu 2006/7, ostatní můžeme později zpracovat společně.

Záleží na každém z Vás jak přistoupí ke vzájemné spolupráci. Zatím jsme nejen na samém začátku, ale hlavně máme velkou ztrátu na ostaní centra. A to jak v zázemí, zkušenostech, tak i v kvalitě závodníků. Centra jsou hodnocena, a to i finančně, nejen za výsledky ale i fungování centra, zpracování potřebné dokumentace a aktivitě. Proto Vás všechny žádám o vzájemnou spolupráci a pomoc. Nejde o to vychovat v centru jednu hvězdu ze sta, ale vychovat z těch mladých, které máme co nejvěší skupinu, tak abychom v jejich dospělosti měli pocit, že to nebylo k ničemu. A pokud k tomu budou výsledky v juniorské a dospělé reprezentaci, tím lépe.

Věřím, že k tomu přistoupíte zodpovědně, zdraví Petr Fiala (kontakt)

Aktualizace článku: Školení trenérů základní licence C (III. třída)

Všechny Vás opět zdravím a posílám informaci ke školení trenérů. Doporučuji všem, kteří mají zájem vést své děti (ať již vlastní nebo v oddíle) k dalšímu výkonnostnímu růstu do budoucna. Co nejdůležitějšího se tam naučíte? Hlavní je tréninková evidence, se kterou se podrobně seznámíte, základní zpracování tréninkového plánu, metodika práce s mládeží, doplňková výživa, základní pravidla cyklistiky a spousta dalších základních pouček. Důležité je to i proto, abychom mohli společně připravovat naše závodníky na určité kvalitativní úrovni. Navíc pokud budete mít toto
školení, tak můžete být oficiálně nápomocni při práci našeho centra- SCM.

Každý kdo má zájem se zúčastnit mi dejte co nejdřívě vědět, abychom mohli společně dát dohromady odvoz, čímž se některým zrychlí doprava
a nebudou muset použít bus nebo vlak, a hlavně to bude ekonomicky výhodnější. Ti, kteří budou mít zájem se aktivně podílet na práci SCM prosím ať se mi každý přihlásí. Děkuji

Příloha


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>