Jak funguje SCM v Chebu

Přeji všem hezký den, v první řadě Vás budu informovat o funkci SCM (sportovní centrum mládeže). Ne všem je jasné k čemu SCM je. To nejdůležitější pro Vás – základem všeho je závodník a nejlépe trenér, dále následuje oddíl ve kterém fungujete. V tomto směru se z hlediska SCM nic nemění. Vy trénujete pod svým trenérem a ! závodíte za oddíl !, ve kterém máte licenci. Mluvím o licenci proto, že do centra může být zařazen jen ten, kdo má licenci ČSC na daný rok. Tady Vám může SCM pomoci metodicky se zpracováním tréninkového plánu, a ve výběru závodů a soustředění. Zejména soustředění jsou hlavním bodem práce SCM. Tam je prostor trénovat společně s ostatními a tak získávat další zkušenosti.

Samozřejmě každého z nás nejvíce zajímá finanční otázka fungování centra. Jelikož jde o čerpání prostředků na talentovanou mládež ze státního rozpočtu, jsou zde přísná pravidla pro čerpání, evidenci a vyúčtování. Všechny takto používané prostředky fungují jako granty, které pravděpodobně čerpáte z rozpočtu Vašich měst. Tudíž musí být SCM při právním subjektu. Zde jsem využil naší TJ OLYMPIONIK Cheb. Proto máme SCM Karlovarského kraje při TJ. Dalším důležitým bodem je funkčnost centra po odborné stránce. Vedoucí centra mládeže musí mít trenérskou licenci A ( I. třída). Ostatní treneři při SCM musí mít minimálně licenci C (III. třída).

Využil jsem toho, že naše oblast je velmi slabá po výkonnostní stránce v porovnání s ostatními kraji, a přesto, že nikdo nevěřil v šanci získat SCM pro naši oblast, jsem naopak tuto slabou úroveň využil, s tím že pokud se nám zde nepodaří zřídit SCM, neni možné do budoucna počítat s nějakou větší účastí našich členů na závodech ČP (Českého poháru) a MČR. Tak doufám, že se podíl účasti na těchto závodech zvýší, čímž samozřejmě dojde i ke kvalitativnímu posunu úrovně našich závodníků a tím i závodů, které se u nás pořádají.

Pokud jde o vlastní čerpání finančních prostředků, tak jak jsem uvedl fungují jako granty. Proto dotace od státu je jen určitým podílem na zabezpečení talentované mládeže. V našm středisku to bude fungovat tak, že na 50% dotace bude dalších 50% podíl člena. Co to v
praxi znamená? Pokud pojedeme na společné soustředění nebo přípravný závod, tak 50% z dohodnuté částky a účelem použití uhradí SCM a
50% člen SCM. Další pravidla budou společně upřesněna, tak aby každý dopředu věděl co ho čeká. Chci to vést otevřeně, ale proto chci i Vaší spoluúčast. Členství je samozřejmě dobrovolné, tak jako v oddíle.

Nechci Vám psát dlouhé maily, proto tento zakončím posledním upozorněním na to, co po Vás vyžadují nyní.

Jsou to ty čtyři výkazy v příloze, které jsem Vám poslal. Koukněte na to a do pondělka, to je zítra, mi dejte vědět. Již nyní máme možnost čerpat první fin. prostředky. Je to ovšem limitováno administrativou, to znamená, že finanční prostředky budou moci využít jen ti, kteří budou do centra
zařazeni. To jsou finance do konce roku. Já tam mám termín do konce měsíce, to je 31. 10. to musí být v poště na ČSC. Dostal jsem to v šibeničním termínu, mám to od pátku desítky stran směrnic a nařízení, se kterými Vás zatím nebudu zatěžovat. Pokud bude mít kdokoliv zájem máte možnost se s tím seznámit. Čekám na Vaše reakce a připomínky a náměty, s pozdravem Petr Fiala (kontakt).


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>