V Chebu chceme sportovní areál s velodromem

TJ OLYMPIONIK v čele s českou reprezentantkou Danou Fialovou, a od nové sezony 2008 se Sportovním centrem mládeže v cyklistice pro karlovarskou oblast, má další cíl. Vybudovat v Chebu sportovní areál s velodromem a víceúčelovými sportovišti nejen pro své členy, SCM, další společenské sportovní organizace, ale i pro školská zařízení v blízkém okolí. Druhá základní škola, Gymnázium Cheb, Integrovaná střední škola Cheb a ZČU – Fakulta ekonomická v Chebu, to jsou školská zařízení, která by areál mohla plně využívat.

Areál TJ OLYMPIONIK CHEB by mohl být dalším významným sportovištěm. Jak je vidět na fotografii, mladí cyklisté z Chebu využívají ke svým tréninkům jedinou zimní dráhu v naší republice v Praze – Motole.

Mladí cyklisté z PROFI sportu na dráze
Klikněte na obrázek pro plnou velikost

V současné době nejde jen o nějakou fantazii. Tělovýchovná jednota OLYMPIONIK CHEB má již zpracovanou jednoduchou studii včetně rozpočtu. Náklady na toto sportoviště by byly mnohem nižší, než byly například náklady na vybudování zimního stadionu nebo tenisové haly. Navíc by tato sportoviště mohla sloužit i k účelům školní tělesné výchovy. 2.ZŠ, Gymnázium, Integrovaná střední škola Cheb a ZČU fakulta ekonomická by konečně mohly mít důstojné sportoviště.

Velodrom Cheb…
Klikněte na obrázek pro plnou velikost

Jaká je úroveň tělesné zdatnosti naší mládeže, to víme všichni. Proto by bylo již vhodné s tím začít něco dělat. Kde jsou ty nejvhodnější možnosti? V rámci základní tělesné výchovy na školách a dále ve sportovních oddílech mládeže. Jaké proto máme v Chebu podmínky, vidíme určitě všichni. Areál v Poohří je trochu z ruky, a proto pokud chceme opravdu pomoci výše jmenovaným školám a mládeži, je tento návrh z hlediska polohy a možného uspořádání sportoviště nejvýhodnější. Dalším plusem je minimální náročnost na další údržbu. Díky zřízenému Sportovnímu centru mládeže při TJ OLYMPIONIK mohou být využity dotace na vlastní údržbu areálu ze strany MŠMT, prostřednictvím Českého svazu cyklistiky. Jaký další olympijský sport má v Chebu Sportovní centrum mládeže? Žádný!

Poloha tohoto sportoviště má vhodnou dostupnost nejen pro mládež. Pokud by se našel investor, mohl by být areál doplněn o ubytovací a stravovací zařízení, další sportoviště např. kuželky, bowling, squash, spinning atd.

Zatím je tento zpracovaný návrh hezkým dárkem pro mladé sportovce v Chebu, jako motivace do dalšího tréninkového úsilí. Areál, který je nyní převážně využíván k tréninku mladých cyklistů a občas žáky základní školy, by se mohl stát důstojným sportovištěm a vhodnou architektonickou změnou.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>