Cyklistika, královna sportů pro rok 2011

Cyklistika Karlovarského kraje se Sportovním centrem mládeže Cheb by chtěla kandidovat na královnu sportů roku 2011 v Karlovarském kraji.

Sportovní centrum mládeže cyklistiky pro Karlovarský kraj

Za dlouhodobě příkladnou práci s mládeží bylo poprvé nejslabšímu kraji v republice přiděleno Českým svazem cyklistiky (ČSC) Sportovní centrum mládeže (SCM) cyklistiky pro Karlovarský kraj (KK) při TJ OLYMPIONIK Cheb. Ke zřízení došlo v roce 2008. To zásadně ovlivnilo spolupráci doposud individuálně pracujících šesti oddílů mládeže. SCM převzalo koncepční práci s talentovanou mládeží a nabídlo těm, kteří mají zájem o společnou přípravu v rámci pravidelných měsíčních soustředění v přípravném období, společné akce.

Důležité bylo také získat pro práci s mládeží další zájemce z řad trenérů. Za čtyři roky bylo nově odborně proškoleno 21 trenérů. To umožňuje šesti oddílům mládeže v KK (Ašští bajkeři, PROFI SPORT Cheb, TEAM BIKE Březová, TJ PLAMEN Chodov, TJ Slavia K. Vary a CYKLOTEAM Ostrov), odborně pracovat s mládeží již od první třídy základní školy do 12 ti let zejména s všestranným zaměřením, v dalším věku se specializací na cyklistiku. Tato práce přináší dlouhodobě výsledky i v reprezentaci škol, kde naši členové pravidelně zásobují týmy škol ve sportech jako atletika, plavání a řada míčových sportů (např. florbal, fotbal).

Karlovarská cyklistika nabízí informace ze své činnosti na stránkách www.bikeri.cz. Jsou zde pravidelně aktuální informace z dění karlovarské cyklistiky, SCM Cheb a oddílů, sportovních akcí a další info například atletika běhy a triatlon. Zajímavá jsou videa (Youtube, Vimeo) a bohaté fotogalerie z našich akcí.

V začátcích braly všechny oddíly SCM jako přítěž, někoho, kdo jim vezme ty nejlepší členy.

Teprve čas jim ukázal, že naopak SCM dělá dobrou reklamu všem oddílům, navíc pomáhá s individuální přípravou těch talentovaných, kteří dělají výborné výsledky a jsou příkladem ostatním. Pro členy SCM jsou zpracovávány individuální tréninkové plány s přípravou na daný vrchol nebo vrcholy sezony. Dále je zapůjčen potřebný sportovní materiál.

Vše začíná u dobré práce oddílů, jejich schopností získat děti pro pohybovou aktivitu. Děti se nenarodí jako „dřeváci“. Každý má jiné sportovní schopnosti a dovednosti. Záleží vždy na příležitostech, možnostech, které se dětem nabízí, na snaze rodičů, učitelů TV a nás trenérů, jak rozvineme u dětí jejich vrozené vlohy.

Chtěli bychom oddíly, sporty motivovat ke spolupráci, která se nám osvědčila. Zejména ve výchově mládeže máme rezervy. Nemusí fungovat nezdravá rivalita. Můžeme si pomoci v práci s mládeží ve věku do 10 až 12 let v propojení mezi sporty. Pokud budou mít děti od MŠ a 1. stupně ZŠ všestranné základy, můžeme naplnit všechny sporty talentovanou mládeží. A to podle jejich zájmu a výběru, s naším možným doporučením. Každý nemusí a nemůže být vrcholový sportovec ale rekreační a výkonnostní sport nám dává větší šanci se fyzicky připravit na plnohodnotný život v dospělosti, se silným pohybovým aparátem, bez obezity a s vědomím, že v životě se dá dosáhnout vysokého cíle.

Spolupracujeme s partnerským oddílem v německém Dohlau u Hofu Teamkral. Jde o společná soustředění a závody, které organizujeme.

Závody jsou hnacím motorem

Závody jsou základním hnacím motorem našeho sportu a výsledky jsou důležitým hodnocením naší práce a motivací pro ty mladší a nové členy.

Rok 2011 byl rekordní v počtu medailistů na celorepublikových závodech. Medaili si letos dovezlo 12 členů z pěti oddílů mládeže:

 • Cheb – Fiala Petr, Svatek Miroslav, Tyrpekl Karel a Stašková Amanda,
 • Ostrov – Čechman Martin, Klauková Aneta, Kočová Simona a Zadák David,
 • – Kuzma Pavel, Blažek Josef,
 • Březová – Viktorin Václav a
 • Chodov – Kubík Martin.

Několik našich dalších členů bylo blízko medaile.

Cyklistika se již potřetí za sebou stala vlajkovou lodí, nejúspěšnějším olympijským, mládežnickým, karlovarským sportem. Tentokrát na Letní olympiádě mládeže v Olomouci se ziskem 8 medailí a další řadou olympijských bodů (reportáž, fotografie).

Nejlepší naši závodníci ve věku 12-18 let jsou od března do prosince téměř každý víkend na závodech po celé ČR. Máme již druhou sezonu několik reprezentantů ČR, kteří získávají zkušenosti na závodech v cizině. Byli to junioři na horských kolech Pavel Kuzma a Jiří Svoboda, silničáři kadeti Petr Fiala a Martin Kubík. Letos to byla Anglie, Itálie, Německo, Rakousko, Polsko a měli jsme účastníka i na mezinárodní evropské olympiádě v Turecku EYOF.

Medaile vozí pravidelně z republikových závodů také seniorští závodníci a závodnice.

Cyklisté se velice dobře prosazují v dalších sportech. Například v triatlonu Xtteře se letos na MČR umístili naši cyklisté v kategorii juniorů na prvních třech místech: Ostrov – Pavlík Tadeáš, Aš – Schubert Petr a K. Vary – Ficenec Jakub. Ve své kategorii žen byla dokonce slečna Klingorová Irena vítězkou Evropského poháru. Veteráni se prosadili na Hawaii – Chren Pavel a Santo Pavel.

Jsme úspěšní také v pořádání akcí pro mládež i dospělé. Po zdařilém Mistrovství České republiky mládeže na silnici v Chebu v roce 2009 jsme byli letos pořadateli čtyř závodů Českého poháru. V Kynšperku nad Ohří to byla silnice, v Aši horská kola, fourcross a trial (videoreportáž).

Nejvyšší soutěží v kraji je pravidelně Pohár Karlovarského svazu cyklistiky horských kol, který doplňuje řada dalších závodů Ašský pohár, Chebský pohár, Březovský etapák, seriál závodů v Chodově a závody v Ostrově nad Ohří. Letošní vyhlášení Karlovarského poháru horských kol mělo doprovodný program v turnaji oddílů ve florbale. Zúčastnili se jak mladí cyklisté, tak i starší, zkušená generace cyklistických veteránů. Turnaj prokázal vysokou sportovní úroveň našich cyklistů v každém věku.

Koncepce práce s mládeží

Nové společenské uspořádání po roce 1989 zcela změnilo základní vybudovanou koncepci práce s mládeží u řady společenských organizací. Dotklo se to samozřejmě i sportu s jeho organizovanou prací s mládeží. Na Chebsku prakticky za dvacet let došlo k úplnému zániku některých tradičních sportů, a to i přesto, že měly své zázemí, sportoviště a řadu odborně proškolených trenérů. V první řadě je to s Chebem spojená házená. Dále sem musíme počítat plavání, které jako sport drží zejména povinná základní výuka plavání na školách. Turistika mládeže je provozována jen okrajově. Bylo by to na dlouhý rozbor v rámci kraje.

Největší problém není úplně v nezájmu dětí. Základní problém vidíme v tréninkových podmínkách v zimním období, které je u nás prakticky půl roku. Děti potřebují k rozvoji zdatnosti mít v týdnu 4-6 hodin plnohodnotného tréninku. U kadetů ve věku 15-16 let je to již ve výkonnostním sportu 10-16 hodin a u juniorů kolem 20 hodin týdně v přípravném období. Tělocvičny jsou plně obsazeny a navíc s malou kapacitou. To snižuje kvalitu tréninku i velikost tréninkové skupiny. Nemůžeme dětem a mládeži nabídnout, jako řada dalších sportů, vybavená sportoviště se zázemím. Téměř v každém větším městě mají svá sportoviště a každoroční dotace – fotbal, hokej, tenis, plavání a další. My cyklisté jim to přejeme, vždyť většinu dalších sportů provozujeme doplňkově.

Sportovní hala mládeže v Chebu

Naši trenéři a členové jsou bohužel odkázáni na nebezpečné silniční komunikace a veřejná prostranství s řadou rizik. Proto jsme přišli s návrhem Sportovní haly mládeže (prezentace), která by přinesla podmínky nejen nám cyklistům, ale i atletům a další řadě míčových sportů a sportům s rychlostním, silovým i vytrvalostním zaměřením. Dnes u dětí a mládeže nejvíce oblíbený a na školách hraný florbal potřebuje prostor, který mu současné tělocvičny nenabízí. My nabízíme sportovcům dostupnou halu pro všechny a zejména pro děti a mládež, téměř v centru města. Malé tělocvičny jsou pro koncepční práci s mládeží od 12 do 18 let nevyhovující. Sporty jako fotbal, volejbal, basketbal, dnes i florbal, z individuálních atletika, cyklistika, triatlon, orientační běh potřebují větší prostory. Jde o zapojení většího počtu účastníků do tréninkové jednotky a možnost práce více trenérů. Dále je to důležité pro kvalitní rychlostní i vytrvalostní přípravu.

V Chebu by řadě zejména míčových sportů pomohla Sportovní hala Lokomotivy. Atletika, cyklistika, triatlon, orientační běh a další sporty by doplňkově potřebovaly atletický ovál, okruh na inline brusle a cyklistický velodrom v rámci zimní přípravy. Pro mládež do 12 let téměř celoročně. Zejména o víkendu by pro řadu dětí, které se věnují více kultuře nebo dalším koníčkům a v pracovním týdnu nemají prostor, by sportovní víkendová aktivita byla přínosem. Platilo by to také pro mládež z okolních měst a vesnic, pro které je v týdnu dostupnost složitá. Kvalitě přípravy by pomohla i společná víkendová soustředění krajských družstev řady sportů.

Základní vybavení, provozní náklady a organizace soutěží jsou u cyklistiky mnohem náročnější než u řady dalších olympijských sportů. Přesto zájem o organizovanou cyklistiku u mládeže v našich oddílech neklesá. Snažíme se vytvářet si základní materiální vybavení pro nové členy a pro ty, kteří náš kraj úspěšně reprezentují na republikové a mezinárodní úrovni. Klademe důraz na odborné vedení, kdy v našich oddílech pracujeme s mládeží všestranně, kdokoliv se může cyklistice věnovat rekreačně, pro ty nejnadanější vytváříme co nejlepší podmínky. Řada dětí přechází do dalších sportů. Odborné vedení a dobrá parta přináší odpovídající výsledky.

Například v Chebu má cyklistika pouze 4 hodiny týdně pro oddíl při DDM Sova, tedy pro děti do 12 let. Ostatní musí využívat trenažéry, jezdit a běhat v přírodě, navštěvovat bazén, zimní stadion a posilovnu, a využíváme jedinou halu v Praze Motole. Má to za následek velkou „úmrtnost“ mládeže právě v kritickém věku již 15-16 let. Ne každý je v tomto věku schopný zvládat individuální trénink.

V Aši jsou to tři hodiny tělocvičny a tři bazénu. Zbývající oddíly mládeže mají pouze dvě hodiny tělocvičny týdně, což je nevyhovující, a i jim by pomohla možná společná příprava. Například o víkendu na velodromu nebo v rámci společné přípravy míčovém, pohybové hry nebo inline bruslení.

Nedostatečné tréninkové podmínky nahrazujeme atraktivním tréninkem, dobrou partou, individuálním přístupem, organizujeme soustředění a od března do prosince nabízíme mládeži téměř každý víkend řadu závodů po celé ČR a v sousedním Německu. Děti se baví pohybem v přírodě na kole, běh, běžky, kolečkové brusle. Těší se na tréninky a závody na uzavřeném dráhovém okruhu s klopením, kde jezdí stále dokola několik hodin. Patříme vybavením a provozem k nejdražším sportům. To není ovšem ani v dnešní ekonomicky nevýhodné době důvod zániku tohoto atraktivního a jednoho z nejrozšířenějších sportů. Naopak máme zájem, aby bylo děti vidět a dělaly cyklistice dobrou reklamu.

V naší přípravě hraje důležitou roli atletická průprava a atletiku považujeme za královnu sporů. Přesto bychom chtěli letos cyklistiku navrhnout za královnu sportů v Karlovarském kraji. Za výsledky, za práci s mládeží, za příkladnou společnou přípravu, za organizaci soutěží a za podmínky, které mají naši trenéři a členové – jedny z nejtěžších.

– Za cyklistiku předkládá vedoucí trenér SCM Cheb a člen výkonného výboru Karlovarského svazu cyklistiky Fiala Petr

Na kulturu, památky, různé paláce nebo na ZOO se finance najdou, ale vytvořit konečně mládeži odpovídající podmínky pro jejich zdraví život naše politiky nezajímá. Vždyť takováto primární prevence by byla nejlevnější. Naše mládež patří do čela obezity v Evropě, bohužel lepší to není ani s nikotinem, alkoholem a dalšími omamnými látkami. V dnešní době jsou zájmové kroužky pro rodiče a stát nejlepší a nejlevnější prevencí.


6 thoughts on “Cyklistika, královna sportů pro rok 2011”

 • Radek napsal/a:

  Děkuji za poučný článek, který shrnuje podstatné informace. Kandidaturu na královnu sportu podporuji a přeji všem členům a osobám sportovního centra mládeže hodně elánu do r. 2012.

 • S.Leinweber napsal/a:

  Myslím,že celé dění SCM Cheb ve spolupráci s oddíly a partnery je cyklistický život jdoucí správným směrem.Bludným kořenem této cesty může být setrvávající přístup rodičů ve společnosti,podlehlé konzumnímu životu,který se dotýká dnes velice výrazně zdraví občanů.Cesta za sportem a úspěchem je věcí vědomí zdravých hodnot,které by neměli mít za účel jen strmou cestu vzhůru k úspěchům a vítězství.Radost z pohybu je hlavním cílem sportovního života.Cestou k přátelům,zážitkům,radosti.
  Proto Vám také přeji,aby hlavní smysl našeho sportu zůstával v ryzích hodnotách pro každého a každý byl i v roce 2012 vítězem na cestě za zdravým stylem života.

 • Petr napsal/a:

  Není v životě nic důležitějšího než zdraví, dobrá výchova, dobrá parta a dokázat si vážit druhých a jejich práce.
  U nás v oddílech je místo „pro každého“, bohužel jsme limitováni tréninkovými prostory, časem a počtem trenérů.
  Možná se to zdá, ale není u nás na prvním místě umístění závodníků. Jen je to určitá prezentace výsledků naší práce. Nejlépe se nám dělá v dobré partě, ty výsledky jsou často více na škodu, pro udržení dobré party. Ale neděláme jen cykloturistiku ale i výkonnostní sport.
  Pro každého z nás trenérů je určitě nejtěžší, když nám odejdou ti, které jsme řadu let trénovali. Zažíváme to téměř každý rok.
  Na to, že je naše práce tak dobře hodnocena – většinou ani ne za pěkně děkuji, jednou nohou v problému, se nás trenérů dětem věnuje relativně dost.
  Ne! je to opravdu málo prostoru, abychom ovlivnili výchovu dnešní mládeže, která se řítí …

 • Petr napsal/a:

  Když jsem dnes slyšel, že jsme čerpali jen 6% z možné dotace EU, tak ty řeči politiků, že nejde to či ono, mi bere veškerou sílu se vůbec o něco užitečného a pozitivního snažit.

 • S.Leinweber napsal/a:

  Skepse není na místě.Naopak.Takové výsledky,jaké má karlovarská cyklistika si zaslouží optimismus.Nezapomente,že kdyby si Anquetil nevěřil,nevěřil sám v sebe,ve vítězství,nikdy by přední vidlici nevykoval,kolo nespravil a Tour,tu prokletě těžkou Tour nedokončil.Věřme ve vlastní sílu,dovednosti,českou nebojácnost a hlavně.V historii se sportovci, cyklisté, potýkali s většími problémy a nevzdali.
  Přeji mnoho zdaru.Slávek.

 • Petr napsal/a:

  Díky za podporu. Když vybírám fotky do článků, tak často vzpomínám na ty, kteří u nás trénovali, makali. Většinou je to několik let. Potom je mi líto z jakých důvodů často končí s pravidelným tréninkem, partou, která byla mnohdy důležitá pro jejich možnosti zvládat školu a trénink, každodenní problémy a starosti. Samozřejmě je mezi nimi také David (Váš syn), který bohužel přišel až v pozdějším věku a zrovna ve chvíli, kdy odešla řada těch zkušenějších, pro které byla střední škola důvodem k odchodu z jejich oblíbeného sportu.
  Práce se současnou mládeží je mnohem těžší a proto i úspěchy a dobrá parta jsou spojeny s řadou kompromisů, důležitých pevných nervů a řady šedivých vlasů.
  Mám dobrý pocit nejen z těch výsledků za desítky let, ale hlavně vidím, že ti úspěšní ve sportu jsou také úspěšní v životě, ve své práci. Někteří mají zahraniční školy, práci v cizině a řada z nich se sportu věnuje i v dospělosti. Také takto vidím tu výchovu mládeže a každodenní mravenčí práci, kontakt s dětmi a často i s rodiči. Naučit se v mládí poctivě připravovat v tréninku je šancí najít později tu sílu „poprat“ se i s prací v dospělosti a se svým životem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>