Výhled činnosti Karlovarského svazu cyklistiky 2009

Pozici, ve které se nachází KvSC v současné době, je možné rozdělit do dvou rovin. První rovina zahrnuje svaz, jak je vnímán veřejností na základě jeho činnosti a práce vně svazu. Druhá rovina se pak bezprostředně týká jeho vnitřní situace, pohody a rozvoje.

Nepřehlédněte

  • Na stránce KvSC je ke stažení dokument Zpráva o činnosti Karlovarského svazu cyklistiky za rok 2008 (J. Blažek).
  • Zveřejněna byla druhá verze propozic Poháru KvSC, schválená výkonným výborem KvSC; ke stažení na stránce Pohár KvSC.
  • Výkonný výbor žádá cyklistickou veřejnost, aby si propozice Karlovarského poháru prostudovala a připomínkovala do 20. února 2009, tak aby mohly být projednány na volební konferenci. Více na Poháru KvSC.
  • Jednání řádné volební konference KvSC proběhne dne 22. února 2009. Řádná volební konference KVSC byla na VV KVSC domluvena na neděli 22. 3., druhý den po prvním závodě Bahna. Předběžně je zamluven sál v Chodově Nautilus. (Aktualizace: Petr Fiala (v pokecu)
  • Na stránce KvSC jsou k prohlédnutí Stanovy KvSC a Licenční řád ČSC.

Rok 2009 je pro nás ve znamení pořádání Mistrovství České republiky v MTB XC, jehož pořádání je pro nás skvělým vyústěním loňského závodu ČP XC, který proběhl v červnu v Karlových Varech. Závod je v letošním roce rozložen do dvou dnů 17.-18.července a bude se konat na upravené trati v Karlových Varech u Letního kina. Dne 17.7. proběhne MČR závodu štafet, druhý den pak proběhne hlavní závod mistrovství. Je to však jen jedna akce, která nemůže zastínit naše úkoly pro letošní rok i v dalších směrech.

Zcela jistě před námi stojí zajištění seriálu soutěží o Pohár KvSC v MTB pro talentovanou mládež, který je pro nás dá se říci každoroční klasikou, v letošním roce by měl tento seriál doznat jistých změn v jeho propozicích. Tyto jsou ve fázi druhého připomínkování z řad předsedů klubů a týmů KvSC a to po jeho první úpravě, která proběhla počátkem února na jednání VV.

Nedílnou součástí práce v letošním roce je zajištění krajských přeborů, jak v MTB, tak i silniční cyklistice. Přebor v MTB se v letošním roce bude odehrávat v rámci jednoho z nejlépe zajišťovaných závodů „Březovský bike“, který pořádá Team bike Březová.

ss
Foto: ČP MTB v K. Varech loni

Silniční přebory jsou otázkou otevřenou, pevně věřím, že se podaří získat pořadatele pro zajištění tohoto závodu i přes to, že je všeobecně známo, že zajištění silničního závodu je podstatně větší problém něž závod v MTB a to jak po stránce zajištění tratí, nutných povolení apod., ale především po stránce počtu závodníků. Je nutné zmínit i tu skutečnost, že dle prvotních informací by měl svaz hostit MČR mládeže, které by mělo proběhnout v Chebu. K tomuto však v současné době nejsou relevantní záruky, a proto je tato informace pouze informací předběžnou.

U silniční cyklistiky zůstává pro svaz velký otazník s kterým se musí svaz jako takový zabývat a bude jej muset do budoucna řešit, neboť silniční cyklistika v regionálním měřítku je skoro na bodě mrazu.

V letošním roce svaz rovněž zajišťuje nominaci a účast závodníků na Letní olympiádu mládeže, která v letošním roce proběhne v měsíci červnu 2009 v Táboře. Doufejme, že zde navážeme na kvalitní výsledky našich závodníků z Olympiády v Ustí nad Labem , kde se tato konala v roce 2007.

Rádi bychom se podíleli svým dílem i na zajištění silničního závodu Praha-Karlovy Vary-Praha, tato otázka je však v řešení, dnes však již víme, že avízovaný vložený amatérský závod s cílem v Karlových Varech se konat nebude, hledají se však jiná řešení, jak silniční cyklistiku v rámci této klasiky do Karlových Varů přivést, aby Karlova Vary nebyly pouze svědkem jeho průjezdu.

S Filipem
Foto: Filip Eberl a jeho početný fanclub

Toto je krátký přehled akcí, které před svazem stojí pro tento rok ve vztahu k soutěžím.

Nadšení pro věc (deštivá silniční časovka v Pomezí).
Nadšení pro věc (deštivá silniční časovka v Pomezí).

Druhá rovina pohledu se bezprostředně týká vnitřní situace, pohody a života svazu. Zde musíme především zaměřit svou pozornost na výkonný výbor svazu, jehož posláním je pracovat pro spokojenost svých členů, kteří do něj vložili svou důvěru. Letošní rok je rokem, ve kterém proběhne řádná volební konference svazu. Zde se bude rozhodovat o složení tohoto orgánu pro následující volební období. Je všeobecně známé, že se v našem občanském sdružení jedná o funkce a práci bez jakéhokoliv finančního ohodnocení, kdy jedinou odměnou je pouze jejich vlastní příjemný pocit z dobře vykonané práce. Proto je nutné, aby do VV byli zvoleni lidé, kteří mají v sobě vlastnost přirozené aktivity s ochotou vnést do své činnosti svůj vklad činorodosti.

Je nutné, aby noví členové VV byli schopni pracovat ve svých úsecích sportovnětechnickém úseku, úseku trenérskometodickém, ale i na úseku rozhodčích a trenérů, samozřejmě navíc s ochotou zapojení se do přípravy akcí svazu na úkor svého vlastního času a v drtivé většině, za své finanční prostředky, ale s o to větší ochotou nést svůj díl odpovědnosti za svou činnost. Je zcela nepochybné, že bez lidí s těmito vlastnostmi je a bude práce VV velmi složitá. Bez toho bude VV pouze tupým ostřím jinak progresivního svazu. Myslím, že je nezbytně nutné, aby se členská základna zamyslela nad tím, koho bude v dalším volebním období v tomto vrcholném orgánu svazu pracovat. Je nutné si uvědomit, že nejde pouze o to, sem dosadit kohokoli jen proto, aby zde byl proto, že to tedy zkusí. Není co zkoušet, je nutné přijít především tvořit, přicházet s nápady a sám se zapojovat do jejich společné realizace.

V Šabině dne 6. února 2009, Jiří Blažek, předseda KvSC


One thought on “Výhled činnosti Karlovarského svazu cyklistiky 2009”

  • Petr F. napsal/a:

    Aby nedošlo omylu jde o Jiřího Blažka ze Šabiny předsedu VV KVSC, který tuto zprávu napsal za svoji osobu,
    nejde o schválený dokument VV KVSC.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>