Karel Tyrpekl získal stříbro na mistrovství ČR v silniční cyklistice 2017

Vpravo Karel Tyrpekl. Foto: Josef Vaishar

Dne 24. 6. 2017 se v Žiaru nad Hronom uskutečnil silniční mistrovský závod juniorů, ve kterém jediný zástupce mládežnické karlovarské cyklistiky, chebský Karel Tyrpekl (PROFI SPORT Cheb) obsadil nádherné 2. místo za Hynkem Paličkou z oddílu ACK Stará Ves nad Ondřejnicí, a stal se tak vicemistrem České republiky pro rok 2017. V celkovém pořadí oba české borce předjel slovenský závodník Matúš Štoček z CyS Akadémie Petra Sagana.

Vlevo Karel Tyrpekl. Foto: Josef Vaishar

Karel po celý 110 km dlouhý závod aktivně bojoval. Do posledního okruhu dokonce přivedl čtrnáctičlennou skupinu uprchlíků s náskokem 1:54 min. Pět kilometrů před cílem se vytvořila tříčlenná skupina (Štoček, Palička, Tyrpekl), v tu chvíli již bylo rozhodnuto o mistrovi SR a boj o český titul měl vyvrcholit v závěrečném spurtu. V závěrečném kopci však Karel z vedoucí trojice odpadl a do cíle přijel se ztrátou 12 s na oba mistry.

Na fotografiích ze stupňů vítězů se v Karlově tváři zračí únava a zklamání, ale myslím, že mu záhy došlo, popř. dojde, jakého skvělého výsledku dosáhl!

Karle, je to super! Ze západu Čech Ti posíláme do Žiaru velikou gratulaci.

Informace
Výsledky juniorského závodu
Komentovaná fotoreportáž ze závodu (LIVE) (další zde)
Informace o společném mistrovství Slovenské a České republiky v Žiaru nad Hronom

Stupně vítězů. Foto: Josef Vaishar

KVSC se přejmenoval na CKK

Vážení sportovní přátelé, na konferenci Karlovarského svazu cyklistiky, která se konala dne 10. 12. 2016 v Karlových Varech (usnesení), byly schváleny nové Stanovy (PDF) (zpracované dle aktuálního znění Občanského zákoníku), nové sídlo a název spolku sdružujícího cyklisty v Karlovarském kraji, který je jako krajský svaz členem Českého svazu cyklistiky a který je držitelem licence sportovní autority pro cyklistiku v Karlovarském kraji. Údaje spolku:

 • Nový název: Cyklistika Karlovarského kraje, z.s.
 • Oficiální zkratka názvu: CKK
 • Nové sídlo: Sadov 92, 360 01 Sadov
 • Webové stránky: www.cyklistikakk.cz
 • Usnesení Konference a nové stanovy jsou uloženy na webu CKK

Začátkem března byly spuštěny internetové stránky CKK na adrese www.cyklistikakk.cz, na kterých najdete administrativní záležitosti krajské cyklistiky, pravidla, předpisy apod. Stránky jsou v současné době ve fázi zpracovávání obsahu a obsah jednotlivých rubrik je postupně doplňován.

Dále konference zvolila:

Výkonný výbor ve složení:
Pavel MAREŠ – předseda
Karel ČERNÝ – člen VV
Karel MACÁN – člen VV

Kontrolní komisi ve složení:
Petr FIALA
Zdeněk KUBÍK
Miloslav LUXÍK

Soutěž na návrh grafického loga CKK

V souvislosti s novým názvem spolku vypisuje VV CKK soutěž na návrh nového loga. Logo by mělo být jednoduché a výstižné, mělo by brát v úvahu, že spolek sdružuje všechny cyklistické disciplíny a mohlo by symbolizovat i příslušnost ke Karlovarskému kraji.

Návrhy, kresby a náčrty (stačí náměty – graficky bude zpracováno následně) posílejte do 15. 4. 2017 na adresu cyklopm@seznam.cz. Z došlých návrhů bude vybráno 10 nejzdařilejších, které budou zveřejněny na stránkách CKK / Bikeri a o vítězném návrhu rozhodnou návštěvníci těchto stránek.

Bývalé logo:

logo-kvsc.gif


Školení trenérů v lednu 2017

Český svaz cyklistiky pořádá školení trenérů II. a III. třídy v termínu 5. – 7. 1. 2017 v Terezíně. Cena školení je 1200,- Kč. Stravování a ubytování stojí 750,- Kč na den. Více informací a program – viz web ČSC. Uzávěrka přihlášek je 28. 12. 2016.


Vyhlášení Poháru Karlovarského svazu cyklistiky se uskuteční 5. února 2016

Host František Raboň na loňském slavnostním vyhlášení. Foto: Cykloteam Ostrov
Host František Raboň na loňském slavnostním vyhlášení. Foto: Cykloteam Ostrov

Vážení cyklisté a příznivci cyklistiky,

za Karlovarský svaz cyklistiky Vám do nového roku přeji hodně štěstí, zdraví a osobních, pracovních i sportovních úspěchů.

Zároveň se všem omlouvám za mé podzimní „nefungování“, které bylo zapříčiněno pracovními povinnostmi mimo bydliště. Z tohoto důvodu se neuskutečnilo ani vyhlášení vítězů Pohárů a rozloučení se sezónou.

Slavnostní vyhlášení vítězů MTB i silničního poháru a ocenění Mistrů ČR proto uspořádáme ve spolupráci s Městem Ostrov v pátek 5. února od 18 hodin opět ve společenském sále Domu kultury v Ostrově. Těšíme se na Vaši účast!

Konečné pořadí: Pohár Karlovarského svazu cyklistiky na silnici a MTB.

Pavel MAREŠ, předseda VV KvSC

O pohár města Ostrova. Foto: Jan Škarpa
O pohár města Ostrova. Foto: Jan Škarpa
Zuzana Neckářová, česká reprezentantka a hvězda roku 2015, zavítala v rámci Poháru a Giro Chodov i na závod Okolo výsypky. Foto: TJ Plamen Chodov
Zuzana Neckářová, česká reprezentantka a hvězda roku 2015, zavítala v rámci Poháru a Giro Chodov i na závod Okolo výsypky. Foto: TJ Plamen Chodov

Upozornění pro sportovce, rodiče mladých sportovců a trenéry

vyhlaska-screenshot

Dne 31. prosince 2013 nabyla účinnosti Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 391 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu. V přiloženém znění Vyhlášky (PDF) jsou vyznačeny důležité odstavce.

Shrnutí nejdůležitějších bodů:

 • výkonnostním sportovcem je osoba, která pravidelně organizovaně vykonává výkonnostní sport a zúčastňuje se sportovních soutěží;
 • vyhláška stanoví rozsah a obsah vstupní, pravidelné a mimořádné lékařské prohlídky:
  • vstupní prohlídku absolvuje sportovec při zaregistrování ve sportovní organizaci,
  • pravidelnou prohlídku absolvuje sportovec každý rok,
  • mimořádné prohlídce se sportovec podrobí v případě změny zdravotního stavu, případně vážnější zdravotní komplikace;
 • vrcholovým sportovcem je osoba, která vykonává vrcholový sport na úrovni sportovní reprezentace, nebo sportovec, který se k reprezentaci připravuje jako člen sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců
 • vrcholový sportovec absolvuje rozšířenou zdravotní prohlídku (dle § 4 odst. 3b)

Karlovarský svaz cyklistiky upozorňuje sportovce a rodiče mladých sportovců, že při sportovních lékařských prohlídkách musí vyžadovat prohlídku v rozsahu stanoveném příslušnými paragrafy a odstavci Vyhlášky č. 391 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, viz přiložená žádost.

Přílohy:


Známe konečné pořadí 13. ročníku Poháru KvSC

Při ohlášení 13. ročníku Poháru Karlovarského svazu cyklistiky jsme uznale pokyvovali hlavami s ohledem na novátorskou kombinaci horské a silniční cyklistiky. Rok utekl jako o závod a Pohár budeme moci zhodnotit a probrat na jeho oficiálním (slavnostním) vyhlášení dne 21. listopadu 2014 od 18 hodin ve Společenském sále Domu kultury v Ostrově. Nejen vítězové poháru, ale i účastníci závodů, rodinní příslušníci a příznivci cyklistiky –poznamenejte si prosím tento termín do svých diářů!

Oproti rozpisu poháru byl rozhodnutím výkonného výboru změněn počet absolvovaných závodů potřebných pro zařazení závodníka do konečného pořadí poháru ze šesti na pět. K této změně VV přistoupil zejména proto, aby bylo možné do poháru zařadit i „čistokrevné“ silničáře.

Pohár KVSC 2014: konečné pořadí (PDF)

Ašský bláteník 2014. Foto: Iva Rousová
Ašský bláteník 2014. Foto: Iva Rousová

Omezení převodů pro mládežnické kategorie na silnici

Omezení převodů pro mládežnické kategorie na silnici vychází z pravidel Českého svazu cyklistiky (ČSC) a krajský přebor se řídí pravidly ČSC. Za umístění v krajském přeboru jsou ostatně přidělovány body do Českého poháru mládeže.

Pravidla omezení podle mého názoru řeší hlavně z toho důvodu, že u dětí a mládeže dochází k vývoji a růstu kostí a kloubních spojení. Jejich nadměrné zatěžování a přetěžování, ke kterému dochází mimo jiné i při používání nevhodných (těžkých) převodů způsobuje jak vývojové poruchy a degenerativní změny, tak i předčasné opotřebení organizmu. Dalším důvodem je skutečnost, že pro svůj další vývoj závodníci potřebují získat švih – návyky týkající se frekvenčního šlapání apod. Předem se omlouvám lékařům a sportovním metodikům za laický pohled na problematiku omezení převodů, ale zcela jistě nejde o samoúčelnou a zbytečnou „buzeraci“.

Ale vraťme se zpět k omezení převodů na krajském přeboru. Rozhodně jsem názoru, že předepsané omezení převodů je nutné vyžadovat. Mimo výše uvedené důvody i z toho důvodu, že licencovaní závodníci takto upravená kola mají a běžně používají a licencovaných závodníků startujících u nás v mládežnických kategoriích je většina. Mluvil jsem o tom dnes s Petrem Fialou a ve vyžadování omezených převodů jsme za jedno.

To znamená, že omezené převody dle přiložené tabulky jsou v jednotlivých mládežnických kategoriích povinné.

Převody jsou omezeny takto:

KategorieSilnice (ujeté metry na 1 otáčku pedálů na nejtěžší převod)
Žáci a žákyně mladší5,84 m (převod 52 zubů vpředu X 19 zubů vzadu)
Žáci a žákyně starší6,17 m (52x18)
Kadeti a kadetky6,94 m (52x16)
Junioři a juniorky7,93 m (52x14)

Info pro cyklokrosaře k sezóně 2012/2013

Pro mladé závodníky je zde univerzální povolení pro start mladších žáků (PDF) v kategorii starší žáci v cyklokrosu pro rok 2012.

Kategorie

Při přihlašování závodníků všech kategorií nezapomeňte, že jsou závodníci dle ročníků narození zařazováni do kategorií platných pro rok 2013!

 • ženy + juniorky = ročník narození 1996 a starší
 • junioři = ročníky 1995-1996
 • kadeti = ročníky 1997-1998
 • kadetky = ročníky 1997-1998
 • starší žáci a žákyně ročníky = ročníky 1999-2000
 • mladší žáci a žákyně ročníky = ročníky 2001-2003

U Pravidel cyklokrosu neprovedla UCI žádné změny, ani v pravidlech ČSC nejsou provedeny změny, a proto platí Pravidla cyklokrosu vydaná 1. 7. 2011 (PDF).

Informace o cyklokrosu

Veškeré informace o cyklokrosové sezóně 2012 – 2013 včetně propozic TOI TOI CUPu a mistrovských závodů najdete na www.cyklokros.cz, v případě kategorie masters (ČP masters) na stránkách www.acsvrbno.estranky.cz.

Cyklokrosová sezóna začíná v sobotu 22. 9. 2012.


V propozicích (PDF) Březovského etapáku došlo po dohodě s pořadatelem k sjednocení tratí a časů startů u kadetek a juniorek. K tomuto sjednocení jsme přistoupili s ohledem na současný vývoj v uvedených kategoriích. V každé kategorii jsou prozatím 2 závodnice, u kterých lze předpokládat splnění podmínek Poháru. Společný start tak umožní případné sloučení těchto kategorií v konečném hodnocení. Ve všech předchozích závodech byl start uvedených kategorií vždy společný.
29. 5. 2012     0  
Časovka do Kozích vrchů odstartovala Pohár KVSC; zde je průběžné pořadí po 1. závodě.
25. 4. 2012     0