Sportovní hala mládeže by pozvedla nejen chebský sport

TJ Olympionik Cheb žádala vedení města o účelovou dotaci na výstavbu Sportovní haly mládeže v Chebu. Vedení města vyřešilo tuto otázku po svém – návrhem půjčky (viz příloha č. 1). Vláda ČR musela svolat jednání na řešení současné nevyhovující situace v otázce mládeže s ohledem na její fyzickou zdatnost, zdraví atd. V jednom z návrhů jsou tři hodiny TV na školách. Je to řešení?

My máme za to, že jsme již tuto otázku řešili před dvěma lety, když jsme poprvé městu předložili návrh studie na výstavbu Sportovní haly mládeže (PDF) na ideálním místě, s téměř ideální skladbou sportovišť, to vše pro celoroční využití – pro školská zařízení od MŠ, ZŠ, střední školy, včetně možného zapojení vysokoškolských studentů a v odpoledních a večerních hodinách pro další mládež, rodiče s dětmi, až veřejnost. Jde o řešení situace v našem městě a okolí pro řadu generací současné i budoucí mládeže. Přesto jsme u vedení města neuspěli.

Model SHM Cheb

Na náš návrh, několik prezentací na Sportovním výboru, radě, zastupitelstvu města, jsme nedostali žádnou adekvátní odpověď ani názor pro nebo proti, jen kde na to chcete sehnat peníze. Vládní usnesení přímo ukládá městům, krajům tuto otázku řešit. Zde město postupuje v otázce řešení dost nelogicky, když jako správce městských financí (nás všech) požaduje řešení po občanech (nás členech TJ). Jsme nezisková organizace, o mládež se my dospělí staráme ve volném času a „za pěkně děkuji“.

Přesto jsme tuto situaci řešili, jednali jsme s řadou soukromých subjektů, organizací, které získávají finance z EU, včetně několika jednáních na KÚ, který rozděluje také finance z EU. Na jednání s hejtmanem, který projekt ocenil a podivoval se, proč nemá město ještě zpracovanou projektovou dokumentaci, jsme se dozvěděli, že kraj by mohl přispět jen v částce několika milionů.

Půjčka, kterou nám město předložilo, neřeší současnou situaci, a to nejen členů naší TJ ani většiny mládeže našeho města. Naopak, pokud se postaví navrhované školní hřiště (viz příloha č. 2), převede se majetek do vlastnictví města, ztrácíme my sportovci jakoukoliv možnost potřebnou halu třeba v několika etapách postavit.

Článek: Sportovní hala Cheb: misky vah při rozhodování

Ilustrační obrázek

Vedení města:

  • Postavilo z městských peněz (resp. zrekonstruovalo) objekt KC Svoboda za téměř dvě stě milionů Kč. Otázkou je porovnání využitelnosti a prospěšnosti tohoto zařízení ve srovnání s našim návrhem SHM (využití, prospěšnost, náklady), to nemáme nic proti potřebnému reprezentativnímu kulturnímu stánku města. Na začátku roku 2010, kdy jsme návrh předkládali, se teprve o tomto projektu jednalo.
  • Plánovaná krajská zoologická zahrada by měla vzniknout v Chebu, tento projekt zvítězil, také před našim projektem SHM, v soutěži nejlepší nápad desetiletí, který vyhlásil KÚ. Pan starosta se nechal slyšet: „Vybudováním ZOO by Cheb získal další významný turistický cíl.“ Neznáme důvod, proč se náš projekt umístil až za vítězným projektem stavby ZOO, ale pravděpodobně nejen v našem městě, ale i ve vedení kraje je těmto představitelům bližší turistický ruch a atrakce než zájem o výchovu, zdraví, sportovní zdatnost naší, možná i jejich mládeže. Náš projekt je v tomto směru významnou primární prevencí. Také nemáme nic proti ZOO, hned tři jsou celkem dostupné. V tomto směru vidíme větší přínos práce se zvířaty v DDM Sova Cheb, kde nejde jen o pasivní podívanou.
  • Možná v dalším z návrhů města je výstavba nového plaveckého stadionu v Poohří, pokud je to opět výhodnější investice než návrh předložené SHM, tak již nechápeme, kdo a jak zpracovává koncepci výstavby města. Z našeho pohledu město nemá žádnou sportovní koncepci, to je možná hlavní důvod, proč se řada z nás sportovních odborníků nedostala například do sportovní komise města.

Při současném nedostatku sportovišť (tělocvičny jsou v zimním období plně obsazeny), o kvalitě nemluvě (velikost, vybavení atd.) je pro nás výstavba nového celoročního, dostupného, multifunkčního sportoviště nutností.

Půdorys SHM Cheb

Pokud někdo argumentuje nutnou rekonstrukcí Haly TJ Lokomotiva, tak to je samozřejmostí, ta plně obsadí potřeby fotbalu, řady míčových sportů a dalších sportů při TJ Lokomotiva Cheb. Významné a populární sporty jako atletika, cyklistika, florbal, gymnastika a některé další si zaslouží vhodný a důstojný sportovní stánek. Tak jako město vynakládá ročně desítky milionů na kulturu, která má podstatně menší význam na naše zdraví a tělesnou zdatnost, je třeba počítat s investicemi na sport, který je v tomto směru významnou primární prevencí a na rozdíl od kultury má ve výchově mládeže větší význam, než si řada z nás uvědomuje.

V příloze je několik vyjádření těch, kteří ten problém vidí, sportu a této problematice rozumí a nebojí se říci svůj názor. Pokud nám město nepředloží adekvátní návrh na řešení, přistoupíme k realizaci petice za výstavbu SHM.

Fiala Petr, tel. +420 777 110 514

Přílohy:


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete použít tyto HTML značky:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>